Chung Cư Là Gì ?

December 11, 2018admin0

Chung cư (từ gốc Hán-Việt là chúng cư (nghĩa: ở thành nhóm) bị đọc nhầm thành chung cư) hay Khu chung cư là những khu […]

Máy điều hòa không khí

December 11, 2018admin0

Máy điều hòa không khí (hay thường gọi tắt là máy điều hòa, máy lạnh) là một thiết bị gia dụng, hệ thống hoặc cỗ […]

Clash of the Gods – Thor

November 6, 2018admin0

  Clash of the Gods – Thor Sưu tầm từ nguồn Youtube.Bản Quyền Thuộc về tác giả. Sưu tầm bởi Kapkaa Plus

Clash of the Gods – Beowulf

November 6, 2018admin0

  Clash of the Gods – Beowulf Sưu tầm từ nguồn Youtube.Bản Quyền Thuộc về tác giả. Sưu tầm bởi Kapkaa Plus

Clash of the Gods – Medusa

November 6, 2018admin0

  Clash of the Gods – Medusa Sưu tầm từ nguồn Youtube.Bản Quyền Thuộc về tác giả. Sưu tầm bởi Kapkaa Plus

Clash of the Gods – Hades

November 6, 2018admin0

  Clash of the Gods – Hades Sưu tầm từ nguồn Youtube.Bản Quyền Thuộc về tác giả. Sưu tầm bởi Kapkaa Plus

Clash of the Gods – Zeus

November 6, 2018admin0

  Clash of the Gods – Zeus Sưu tầm từ nguồn Youtube.Bản Quyền Thuộc về tác giả. Sưu tầm bởi Kapkaa Plus

NASA

January 15, 2018admin0

Tọa độ: 38°52′59″B 77°0′59″T National Aeronautics and Space Administration Logo của NASA Motto: For the Benefit of All[1] Huy hiệu của NASA Khái lược Thành […]