Trái Đất – Earth

January 15, 2018admin0

Trái Đất  Bức ảnh Viên Bi Xanh nổi tiếng, chụp từ Apollo 17 Đặc điểm của quỹ đạo (Kỷ nguyên J2000[note 1]) Bán trục lớn […]